Minima regelingen

Minimaregelingen gemeente Hellendoorn.
Onderstaand de minimaregeling die in gemeente Hellendoorn toegepast worden.

Wet Werk en Bijstand (WWB) is per 1 januari 2015 vervangen door de Participatiewet      Voor meer informatie hierover klikt u hier

Voor de verordening tegenprestatie van de Participatiewet in de gemeente Hellendoorn klikt u hier.

Minima-regelingen:
Met een laag inkomen is het opletten waar je je geld aan uitgeeft. Lidmaatschap van een vereniging,bezoek aan theater of museum, abonnement op een krant of tijdschrift zijn vaak het laatste waarvoor geld over is.
Daarom heeft de gemeente Hellendoorn financiële regelingen voor haar inwoners die een laag inkomen en geen of weinig vermogen hebben, zodat ook deze groep de kans krijgt om bij te blijven en mee te doen in de maatschappij.

In de folder staat informatie over de regelingen die er zijn, zoals:
- Declaratiefonds en vergoeding voor een Nederlands legitimatiebewijs
- School- en verenigingenfonds
- Vervoerpas
- Wanneer kunt u gebruik maken van de regelingen?
- Hoe kunt het geld aanvragen?

De folder is verkrijgbaar bij het loket van de gemeente. U kunt hierin lezen wat de minima-regelingen inhouden, of u ervoor in aanmerking komt en zo ja, welke bedragen u kunt krijgen.

Voor het fonds "duurzame gebruiksgoederen" kunt u zich tegenwoordig melden bij Stichting Hulpfonds Hellendoorn, aangezien deze regeling per 1 januari 2015 NIET meer bij de gemeente aangevraagd kan worden.

De Langdurigheidstoeslag bestaat niet meer, maar is per 1 januari 2015 vervangen door de individule inkomenstoeslag

Intussen is er ook een regeling voor studenten met een beperking. Deze regeling heet individuele studentenregeling

Meer gegevens over beide nieuwe regelingen zijn te vinden op

http://www.hellendoorn.nl/wonen-leven/voorschriften-vergunningen/verordeningen/357902/

 

Geluksroute Hellendoorn:

Een Geluksroute is professionele begeleiding en een kleine, eenmalige persoonlijke subsidie die zonder al teveel gedoe ingezet kan worden voor zelf gekozen activiteiten.
Klik hier voor informatie. U wordt geïnformeerd wat "Geluksroute Hellendoorn" inhoudt.

WMO Raad Hellendoorn

Steunpunt Minima

Het Steunpunt Minima komt op voor de belangen van mensen met een minimuminkomen, woonachtig in de gemeente Hellendoorn en doet dit o.a. door:

  • het bieden van een luisterend oor
  • het ondersteunen bij het invullen van formulieren en het schrijven van brieven
  • het doorverwijzen en eventueel meegaan naar instanties waar minima mee te maken hebben
  • het geven van voorlichting
  • het onderhouden van contacten met plaatselijke, provinciale en landelijke anti-armoedegroepen

Hellendoorns MiniMaatje
Dit is een kwartaalnieuwsbrief met allerlei informatie die van belang is voor minima. Opgave voor een gratis abonnement kan bij het Steunpunt Minima.

Project Vraag en Aanbod
In samenwerking met Vluchtelingenwerk worden goede tweedehandsmeubelen, witgoed, babyspullen en dergelijke opgeslagen en zonodig aan minima doorgegeven.

Meer informatie over Steunpunt Minima bij Henk Lammertink, tel. 638805.