Minima regelingen

Minimaregelingen gemeente Hellendoorn.
Onderstaand de minimaregeling die in gemeente Hellendoorn toegepast worden.

Wet Werk en Bijstand (WWB) is per 1 januari 2015 vervangen door de Participatiewet      Voor meer informatie hierover klikt u hier

Voor de verordening tegenprestatie van de Participatiewet in de gemeente Hellendoorn klikt u hier 

Minima-regelingen:
Met een laag inkomen is het opletten waar je je geld aan uitgeeft. Lidmaatschap van een vereniging,bezoek aan theater of museum, abonnement op een krant of tijdschrift zijn vaak het laatste waarvoor geld over is.
Daarom heeft de gemeente Hellendoorn financiële regelingen voor haar inwoners die een laag inkomen en geen of weinig vermogen hebben, zodat ook deze groep de kans krijgt om bij te blijven en mee te doen in de maatschappij.

In de folder staat informatie over de regelingen die er zijn, zoals:
- Declaratiefonds en vergoeding voor een Nederlands legitimatiebewijs
- School- en verenigingenfonds
- Vervoerpas
- Wanneer kunt u gebruik maken van de regelingen?
- Hoe kunt het geld aanvragen?

De folder is verkrijgbaar bij het loket van de gemeente. U kunt hierin lezen wat de minima-regelingen inhouden, of u ervoor in aanmerking komt en zo ja, welke bedragen u kunt krijgen.

Voor het fonds "duurzame gebruiksgoederen" kunt u zich tegenwoordig melden bij Stichting Hulpfonds Hellendoorn, aangezien deze regeling per 1 januari 2015 NIET meer bij de gemeente aangevraagd kan worden.

De Langdurigheidstoeslag bestaat niet meer, maar is per 1 januari 2015 vervangen door de individule inkomenstoeslag

Intussen is er ook een regeling voor studenten met een beperking. Deze regeling heet individuele studentenregeling

 

Geluksroute Hellendoorn:

Een Geluksroute is professionele begeleiding en een kleine, eenmalige persoonlijke subsidie die zonder al teveel gedoe ingezet kan worden voor zelf gekozen activiteiten.
Klik hier voor informatie. U wordt geïnformeerd wat "Geluksroute Hellendoorn" inhoudt.

WMO Raad Hellendoorn

Trefpunt Minima:


Trefpunt Minima (TP), de naam zegt het al: een ontmoetingsplek voor mensen met een beperkt inkomen. Lotgenoten die aan een half woord genoeg hebben als het om hun zorgen gaat. Maar ook lotgenoten die elkaar vrolijke verhalen vertellen en tips kunnen geven. Heel belangrijk om je mens te blijven voelen. Elke derde dinsdagochtend van de maand (behalve in juli en augustus) organiseert TP een inloopochtend voor inwoners van de Gemeente Hellendoorn. Soms wordt er alleen gepraat, een andere keer wordt er een spreker uitgenodigd, maar vaak is er een activiteit waar de deelnemers gratis aan mee kunnen doen. Het zijn gezellige en zinvolle ochtenden die in de behoefte voorzien.

Maar TP doet meer dan de inloopochtenden organiseren:

Ze brengen twee keer jaar het Minimaatje uit, een naslagwerkje met informatie voor de doelgroep.

Tevens is TP medeorganisator van de Kerstpakkettenactie en de Paasbrodenactie van de Raad van Kerken en de Sinterklaasmiddag voor de doelgroep.

 

Locatie inloopochtenden:

Vergaderruimte in de Voedselbank, Hendrik Wormserstraat 1, 7442MX, Nijverdal.

(ingang Hendrik Wormserplein), van 9.30 uur tot 11.30 uur.

 

Voor actuele informatie: zie de plaatselijke nieuwsbladen

e-mail: trefpuntminima@hotmail.com

tel: 06-1063 3846, bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur.