ADVIEZEN

Voor advies m.b.t. lokale uitvoering Wsw en oprichting Stichting Noest d.d. 08-12-2020 klik HIER

Voor advies m.b.t. bezuinigingen collectieve zorgverzekering 2021 d.d. 12-09-2020 klik HIER

Voor advies pilot vroegsignalering en voorzieningenwijzer d.d. 11-06-2020 klik HIER

Voor advies ontmanteling Soweco d.d. 18-02-2020 klik HIER

Voor advies uniformering beleidsregels bijzondere bijstand d.d 13-01-2020 klik HIER

Voor advies Beschut Werk d.d. 16-09-2019 klik HIER

Voor ADVIES wmo raad en het Cliëntenplatform inzake bezuinigingen op de collectieve zorgverzekering d.d 18-07-2019 klik HIER

Voor advies ombuigvoorstellen 2019-2020 d.d. 23-05-2019 klik HIER

Voor advies ombuigvoorstellen 2019 d.d 23-03-2019 klik HIER