PERSBERICHT: Op tijd signaleren van schulden kan grote problemen voorkomen

PERSBERICHT

 

Op tijd signaleren van schulden kan grote problemen voorkomen

 

Gemeente start eind april met een pilot voor het vroeg signaleren van schulden

 

Schaamte, onduidelijkheid en vooral ook niet weten hoe het opgelost moet worden. Schulden. Nog altijd zijn er veel mensen met schulden, die geen hulp zoeken. Terwijl het zo belangrijk is om actie te ondernemen, om zo grote problemen te voorkomen. Daar wil ook de gemeente Hellendoorn zich hard voor maken. Vanaf eind april gaat de gemeente aan de slag met de pilot vroegsignalering van schulden.

 

Wethouder Margreet Overmeen – Bakhuis vertelt: ‘het is in eerste instantie een pilot. Vanaf volgend jaar wordt het vroeg signaleren van schulden een wettelijke taak van de gemeente. Uit onderzoek blijkt dat tussen het moment van de eerste betalingsachterstand en aanmelding bij de gemeentelijke schuldhulpverlening gemiddeld zo’n 5 jaar zit. De schuld is dan al zo hoog opgelopen en daardoor kost het mensen veel meer moeite om eruit te komen. Ook zorgen deze problemen voor veel stress. Door nu actief schulden op te sporen, hopen we als gemeente dat we deze problemen voor kunnen zijn en inwoners kunnen helpen.’

 

Werkwijze om schulden vroeg te signaleren

Via een samenwerking met partners als woningcorporaties, energiemaatschappijen en zorgverzekeraars ontvangt de gemeente informatie over achterstanden van betaling van inwoners bij deze instanties. Via een matchsysteem wordt hier een adres bij gezocht. Met deze inwoners wordt namens de gemeente contact opgenomen door welzijnsorganisatie Avedan met de vraag of hulp geboden kan worden. Belangrijk hierbij is dat het om een geheel vrijblijvend aanbod gaat, het is zeker geen verplichting.

Wanneer de hulp geaccepteerd wordt, wordt er samen gekeken naar mogelijke oplossingen. Want wat voor schuldhulpverlening nodig is, is per situatie verschillend. Maar meer inzicht krijgen in de financiën, het aanvragen van toeslagen waar men recht op heeft of een melding maken bij de Stadsbank zijn zomaar een aantal voorbeelden van hulp.

 

Samenwerking 14 Twentse gemeenten en partners

De pilot voor het vroeg signaleren van schulden is een samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten. Zij hebben vorig jaar samen met partners de handen ineengeslagen om beginnende schulden vroeger te signaleren en aan te pakken. Partners van de gezamenlijke schuldenaanpak in Twente zijn: woningcorporaties, energiebedrijven, het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars.

 

Wilt u zelf al een eerste stap zetten?

Schulden maken kan iedereen overkomen. Heeft u financiële problemen en wilt u graag geholpen worden? Neem dan vooral contact op met de gemeente door te bellen naar: 0548 - 630 215. Op deze manier kan de gemeente hulp bieden en kunnen grote problemen mogelijk voorkomen worden.