Bied mensen in schulden en armoede licht aan het eind van de tunnel

Bied mensen in schulden en armoede licht aan het eind van de tunnel

 

Voor mensen die in schulden en armoede leven moet er licht aan het eind van de tunnel zijn. Dat betekent: geen bijzondere bijstand in de vorm van een lening, intrekking van boetes op overheidsvorderingen en snelle sanering van schulden. De LCR breekt een lans voor álle mensen die in schulden en armoede leven. Verhoging van het wettelijk minimum loon is een van de suggesties. Leden van de Tweede Kamer worden nogmaals op alle punten gewezen bij het vervolg van het algemeen overleg Armoede en schulden met staatssecretaris van Ark op donderdag 14 november.

 

Niet rationeel

Mensen in schulden denken niet meer rationeel, zegt de LCR. ‘Ze zijn ook niet meer in staat om instanties te bellen voor uitstel of betaling in delen. Als dat al mogelijk is, want de meeste mensen in schulden hebben zelfs dat geld niet om in delen te betalen.’

Er moet een snelle sanering van schulden komen. Een landelijk waarborgfonds Saneringskrediet zoals de NVVK voorstelt, is prima àls de overheid ook meedoet. Ook overheidsschulden moeten gesaneerd kunnen worden en dan moeten boetes vanwege vermeende fraude van de baan.

 

Toeslagenstelsel

Tenslotte vindt de LCR dat er haast gemaakt moet worden met het aanpassen van het toeslagenstelsel zodat per maand kan worden verrekend. De LCR verwijst nog eens naar het pamflet Pak armoede aan.

 

Klik voor:

• Brief van de LCR aan de Tweede Kamer voor het AO Armoede en schulden van 14 november.

• Pamflet ‘Pak armoede aan’