Brede schuldenaanpak mist duidelijke sturing en kans op nieuwe start

Brede schuldenaanpak mist duidelijke sturing en kans op nieuwe start

 

armoede-en-schulden-shutterstock_1448000657

Wie schulden heeft, moet zicht kunnen hebben op een nieuwe start. Dat betekent dat er duidelijker afspraken moet komen over de snelheid waarmee mensen worden geholpen. De nieuwe wet beslagvrije voet moet snel worden ingevoerd. Er moet een plafond komen aan het bedrag van kosten en boetes bij mensen die betalingsverplichtingen niet na kunnen komen én een verbod op leenbijstand. De LCR vindt de groei van schulden een aantasting van het sociaal burgerschap en roept de Tweede Kamer op mensen die met schulden leven een kans te bieden op een nieuwe start. Dat vergt sturing en het nemen van duidelijke beslissingen. Het AO vindt plaats op donderdag 10 oktober.

 

Schokkend

Dit najaar kwam het rapport van Purpose naar buiten waaruit blijkt dat slechts 7% van de mensen met schulden een beroep doet op de schuldhulpverlening en dat van hen maar 50% ook een schuldenregeling krijgt. Amma Asante, voorzitter van de LCR: ‘Wij vinden dit schokkende cijfers. Dit vraagt om maatwerk. Maar niet alleen dat. We willen dat het stabiliseren van schulden niet het einddoel kan zijn. Een schuldenvrije toekomst moet voor iedereen bereikbaar zijn.’

 

Overheid als woekeraar

Waar echt een einde aan moet komen, is de ‘verkoop’ van schulden waardoor niet meer duidelijk is waar de schuld vandaan komt en bedragen eindeloos oplopen. De overheid moet de hand in eigen boezem steken als het gaat om de onbetrouwbaarheid bij het toekennen en terugvorderen van toeslagen. Asante: ‘De overheid is, het is al vaak gezegd, zelf één van de grote veroorzakers van schulden (de overheid als woekeraar). We moeten rigoreuze maatregelen durven te nemen en systemen willen aanpassen zodat mensen niet meer in de schulden komen.’

 

Niet nagedacht

Te weinig aandacht is er voor de gevolgen van leven in schulden. Mensen leven in grote stress en worden (daardoor) ziek. Sommigen zijn door allerlei omstandigheden moeilijk uit te schulden te houden. ‘Als je dat weet, dan is het toch duidelijk én goedkoper om deze mensen de juiste (na)zorg te bieden dan hun weer in schulden te storten’, zegt Asante. ‘Er wordt vaak niet nagedacht. Tot mijn grote verbijstering hoorde ik dat er nog altijd gemeenten zijn die de bijzondere bijstand als lening verstrekken aan mensen die júist geen geld hebben voor een grotere noodzakelijke uitgave. Waar ben je dan mee bezig? Dat moet gewoon verboden worden.’

 

Pamflet

Met 11 organisaties die zich ook inzetten voor mensen in armoede en schulden heeft de LCR een pamflet ondertekend. Dat pamflet is ook aan de Tweede Kamer gestuurd.

 

Klik voor:

• Brief van de LCR aan de Tweede Kamer voor AO brede schuldenaanpak 10 oktober 2019 (LCR-TK 0058)

• Pamflet ‘Pak armoede en schulden aan’