Schuldhulpverlening kan succesvoller door rekening te houden met emoties

Schuldhulpverlening kan succesvoller door rekening te houden met emoties

 

schulden-shutterstock_1051726571Zorg dat er eerder contact gemaakt wordt met mensen met schulden. Bied hen maatwerk en een aanpak die gericht is op de hulpvrager en zijn emoties. Als schuldhulpverlening meer effectief moet worden, dan is het noodzakelijk om met deze elementen rekening te houden. Nu doet maar 7% van de mensen in schulden een beroep op de schuldhulpverlening en bereikt slechts 50% een schuldenregeling. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau Purpose onder zeven gemeenten in opdracht van Schouders Eronder*.

 

Moedeloosheid

Een zeer beperkt aantal mensen met schulden (7%) meldt zich voor de schuldhulpverlening. De redenen lopen uiteen van schaamte voor hun situatie tot angst voor het traject. In de eerste periode van de schuldhulpverlening vallen veel mensen af. Een belangrijke oorzaak is dat er heel veel op hen af komt. Wie in deze zogenaamde ‘stabilisatiefase’ zit moet inzicht geven in inkomsten, uitgaven en schulden en er mogen geen nieuwe schulden bij komen. Dat levert een gevoel van moedeloosheid op. Is eenmaal alles geregeld, dan ontstaat er rust. Gemeenten houden te weinig rekening met deze emoties waardoor maar de helft van alle klanten echt in een schuldenregeling komt.

 

Beleving

Om meer succesvol te worden in de schuldhulpverlening moeten bij stabilisatie niet alleen de financiële aspecten worden bekeken, maar vooral ook de beleving van de klant. Meer aandacht voor de leefwereld en emoties van de klant kan leiden tot meer successen. Dat laatste is alleen nu nog niet te controleren omdat betrouwbare tools om de voortgang en de aanpak te monitoren en sturen niet beschikbaar zijn.

 

*Schouders Eronder is een samenwerkingsverband van Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG.

 

Klik voor:
• de publieksversie van het onderzoeksrapport van Purpose naar schulpdhulpverlening

• Klantmonitor Purpose schuldhulpverlening