Leden cliëntenraad Participatiewet ‘vogelvrij’ door onvoldoende bescherming

Leden cliëntenraad Participatiewet ‘vogelvrij’ door onvoldoende bescherming

 

Vrouwe-Justitia-SHS_559570993Kan een gemeente leden van een cliëntenraad zonder meer ontslaan? De rechter die de vraag voorgelegd heeft gekregen heeft hierop ‘ja’ geantwoord. Leden van de cliëntenraad Haltewerk in de regio Alkmaar zijn ontslagen omdat het bestuur hen te politiek vindt. Zij hebben de gemeenteraden van drie gemeenten benaderd. Daarnaast vindt Haltewerk dat de leden zich onprofessioneel en intimiderend hebben gedragen. Dat ontkennen zij. ‘Het lijkt erop dat leden van cliëntenraden vogelvrij zijn’, zegt LCR-voorzitter Gerrit van der Meer in reactie op deze rechtelijke uitspraak.

 

Afzonderlijke leden

De ontslagen leden van de cliëntenraad Haltewerk hebben het beroep aangespannen om de beslissing terug te draaien. De rechter oordeelde dat het belang van afzonderlijke leden van een cliëntenraad niet is beschermd in de Participatiewet (artikel 47). Dit artikel, zo stelt de rechter, regelt alleen dat mensen die cliënt zijn worden betrokken bij de uitvoering van deze wet.

 

Hoger beroep of de politiek

Van der Meer: ‘Een gemeenten die zijn cliëntenraad te kritisch vindt, kan eenvoudig van zijn cliëntenraad af door de leden individueel te ontslaan.’ Het doel van een cliëntenraad - het bieden van een kritische tegenmacht aan gemeenten - staat hierdoor onderdruk.

En dat is, zo stelt de LCR, kwalijk. Over een vergelijkbare zaak van de cliëntenraad Amstelveen (uit 2016) doet de Centrale Raad van Beroep binnenkort uitspraak. Als die uitspraak gelijk is aan deze uitspraak over cliëntenraad van Haltewerk dan stapt de LCR naar de politiek. ‘Om de positie van cliëntenraden en zijn leden te beschermen, zal de Participatiewet dan aangepast moeten worden. Het is vreemd dat cliëntenparticipatie zo moet worden bevochten en dat dit geen vanzelfsprekend recht is.