HOME

Gezamenlijk met vertegenwoordigers uit alle geledingen van de Hellendoornse samenleving maken we ons sterk dat in de gemeente Hellendoorn iedereen meetelt.
Het samenwerken van alle geledingen maakt ons een sterke onderhandelingspartner bij de gemeente.

Het Cliëntenplatform Werk en Inkomen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Daarbij kijken we met alle geledingen kritisch mee in de minimaregelingen van de gemeente Hellendoorn.

Hoofddoel is dat degenen die rond moeten komen met een heel klein inkomen moeten worden gezien en worden geholpen.

 

Let op: Om documenten te openen, hebt u meestal Acrobat Reader nodig.
Acrobat Reader is een gratis programma, dat u kunt downloaden door hier te klikken.

Het Cliëntenplatform is niet verantwoordelijk voor de door betreffende instantie onjuiste/gedateerde verstrekte informatie.