HOME

 

Gezamenlijk met vertegenwoordigers uit alle geledingen van de Hellendoornse samenleving maken we ons sterk dat in de gemeente Hellendoorn iedereen meetelt.

Het samenwerken van alle geledingen maakt ons een sterke onderhandelingspartner bij de gemeente.

Het Cliëntenplatform Werk en Inkomen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Daarbij kijken we met alle geledingen kritisch mee in de minimaregelingen van de gemeente Hellendoorn.

Hoofddoel is dat degenen die rond moeten komen met een heel klein inkomen moeten worden gezien en worden geholpen.

 

Voor hulp en nadere informatie volgt hierbij de lijst van hulporganisaties:

Cliëntenplatform Werk en Inkomen

E-mail: clientenplatform@stichtingdewelle.nl

 

Trefpunt Minima:

E-mail: trefpuntminima@hotmail.com

Telefoon: 06-1063 3846, werkdagen 09.00 – 12.00 uur

 

Hulpfonds:

E-mail: info@stichtinghulpfondshellendoorn.nl
Telefoon: 06-1253 5512

 

Duurzame Gebruiksgoederen:

E-mail: gebruiksgoederen@stichtinghulpfondshellendoorn.nl
Telefoon: 06-1700 7361


Kindpakket:
E-mail: kindpakket@stichtinghulpfondshellendoorn.nl
Telefoon: 06-4981 4827


BOOM:
E-mail: stichtingBOOM@stichtingdewelle.nl 
Telefoon: 06-1071 0088

 

Voedselbank:
E-mail: info@voedselbankhellendoorn.nl
Telefoon: 06-1944 1730

 

Let op: Om documenten te openen, hebt u meestal Acrobat Reader nodig.
Acrobat Reader is een gratis programma, dat u kunt downloaden door hier te klikken.

 

Het Cliëntenplatform is niet verantwoordelijk voor de door betreffende instantie onjuiste/gedateerde verstrekte informatie.